Acreditare Erasmus+ 2022-2027

Școala Gimnazială nr. 7 Buzău are o experiență de 20 ani în implementarea proiectelor de cooperare europeană. Astfel, unitatea noastră a avut oportunitatea de a intra în contact direct cu sistemele de educație europene, cu metode și strategii abordate la nivel european. Cadrele didactice (aproximativ 44 de cadre didactice) și elevii participanți (aproximativ 85 de elevi) în proiecte și activități la nivel european au înțeles mai bine ce înseamnă dimensiunea europeană a educației, care sunt modalitățile prin care pot contribui la consolidarea acestei dimensiuni, cum pot realiza transferul de bune practici în contextul școlii noastre. Astfel, pentru a ajuta elevii să devină cetățeni responsabili și activi, obiectivele și conținutul învățării au pus accentul pe dobândirea competențelor sociale, civice și interculturale, precum și pe dezvoltarea înțelegerii și asumării propriilor valori europene comune. Mai departe, aceștia acționează în sensul consolidării dimensiunii europene la nivelul școlii prin valorizarea și diseminarea experienței acumulate, promovarea dialogului intercultural, a valorilor europene, raportarea la standardele europene de educație, facilitându-se astfel procesul de compatibilizare a sistemelor de învățământ din Europa, precum și dezvoltarea instituțională a școlii noastre.

Toate aceste participări au avut ca rezultat creșterea motivației elevilor pentru învățare, dezvoltarea personalității acestora, îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală, dezvoltarea competențelor, pregătirea mai bună pentru viață și pentru a deveni viitori cetățeni europeni.
Prin implicarea instituției noastre în proiecte europene se promovează cooperarea cu școli din alte țări europene în vederea asigurării calității actului educativ și a schimbului de bune practici în activitatea didactică și extrașcolară. Se pun astfel bazele unui cetățean european activ, tolerant, deschis dialogului și dezvoltării personale permanente.
Școala Gimnazială nr. 7 Buzău a obținut acreditarea Erasmus+ pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară” având astfel posibilitatea de a solicita finanțare (cerere de grant) pentru activități de mobilitate de manieră simplificată.

Pe baza analizei de nevoi, prin chestionare aplicate atât cadrelor didactice prin Comisia de perfecționare didactică (actuala Comisie pentru mentorat didactic și formare în activitatea didactică), cât și prin chestionare aplicate beneficiarilor direcți ai educației de către CEAC, școala noastră vrea să îndeplinească următoarele 4 obiective:

OBIECTIV 1
Îmbunătățirea competențelor digitale a 4 cadre didactice până în 2025 prin familiarizare cu platforme educaționale și tehnici noi de lucru, prin aplicare în procesul de predare- învățare a unor metode inovatoare de lucru, prin programe și educație pentru siguranța datelor și siguranță cibernetică.

OBIECTIV 2
Dezvoltarea competențelor a 6 cadre didactice pentru lucrul cu elevi proveniți din grupuri dezavantajate prin modele de incluziune europene dobândite prin participarea la cursuri de formare până în 2026

OBIECTIV 3
Pregătirea cadrelor didactice pentru predarea de conținuturi STEAM prin dobândirea de metode europene de lucru a 4 cadre didactice până în 2027

OBIECTIV 4
Mobilitatea unui grup de 15 elevi și 6 cadre didactice însoțitoare până în anul 2026 cu scopul de consolidare a dimensiunii europene prin promovarea patrimoniului și diversității europene comune