Consiliul de administrație

 

  • Constituirea Consiliului de Administrație

„(1) Consiliul de administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:

  1. a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unității de învățământ, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație, din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectiva. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;”
Conform art. 4. din OMEN 4619/2014.

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

an școlar 2023-2024