Documente și Informări

:: OFERTA DE CDȘ pentru anul școlar 2024-2025

În Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, la nivelul învățământului gimnazial sunt stabilite următoarele tipuri de discipline opționale:

a) Opțional de aprofundare

b) Opțional ca nouă disciplină

Vă invităm să consultați aici >>> Oferta de CDȘ 2024-2025

 

Dragi părinți,

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272 /2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va încheia:

Contract educational 2023-2024