Documente și Informări

Dragi părinți,

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272 /2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va încheia:

Contract educational 2023-2024