Ministerul Educației Naționale a lansat viziunea sistemică ”Educația ne unește”, document care propune structurarea rolului educației, implicit rolul sistemului național de învățământ pe cinci valori fundamentale:  încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie.

În acest scop, la nivelul școlilor vor avea loc dezbateri pe teme stabilite, respectând instrucțiunile din ”Ghidul pentru dezbateri în școli” și a ”Metodologiei de lucru”.

 

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR

 

♦ 9 mai 2019, Dezbatere cu elevii, Tema: ”Timpul școlar”

♦ 16 mai 2019, Dezbatere cu cadrele didactice, Tema: ”Formarea cadrelor didactice – inițială și continuă”

♦ 21 mai 2019, Dezbatere cu părinții, Tema: ”Roluri și relații între actorii și factorii implicați în educație: școală-familie-comunitate”

 

# 09.05.2019 Dezbatere cu elevii

⇒Prezentarea viziunii ”Educație ne unește”

⇒Prezentarea temei: Timpul școlar

⇒Dezbaterea temei propuse

Lista prezenta elevi

⇒ Concluzii:

  • Organizarea judicioasă a timpului școlar în schimbul de dimineață pentru toți elevii școlii, ce ar permite implementarea programului after-school;
  • Crearea condițiilor pentru servirea prânzului în unitatea școlară (cantină/sală de mese);
  • Asigurarea unei baze sportive care să permită practicarea mai multor sporturi/valorizarea competențelor sportive ale elevilor.

# 16.05.2019 Dezbatere cu cadrele didactice

⇒Prezentarea viziunii ”Educație ne unește”

⇒Prezentarea temei: Formarea cadrelor didactice – inițială și continuă

⇒Dezbaterea temei propuse

Lista prezenta cadre didactice

⇒ Aspecte pozitive

În vederea formării unui corp didactic  de calitate în învățământul românesc au fost propuse următoarele:

  • introducerea unui an de practică pedagogică după absolvirea studiilor liceale și universitare cu profil pedagogic;
  • perfectionarea psihopedagogică și metodică periodică gratuită (odata la 5 ani) a cadrelor didactice (parcurgerea periodică a unor programe de perfecționare profesională stabilite de minister);
  • pregătirea unor mentori care să ofere consultanță în domeniul educației;
  • pregătirea psihopedagogică și metodică să se realizeze în cadrul universităților.

# 21.05.2019 Dezbatere cu părinții

⇒Prezentarea viziunii ”Educație ne unește”

⇒Prezentarea temei: Roluri și relații între actorii și factorii implicați în educație: școală – familie – comunitate

⇒Dezbaterea temei propuse

Tabel prezenta parinti

⇒ Aspecte pozitive

Aspecte pozitive:

– implicarea activă a părinților în dezbateri

– activitatea învățătorului pâna la cls. a VI-a

– modalitatea de admitere la liceu

– repartizarea computerizată a candidaților la liceu

– dezvoltarea școlilor profesionale/profesional dual