Criterii de acordare a burselor de ajutor social elevilor

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/2022

 

An școlar 2022-2023

 

Art. 15.   ̶  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

  • lit. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.

Criterii acordare bursa sociala venit lit a)

Cerere bursa sociala – lit a) – an sc 2022-2023

 

  • lit. b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordare bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.

Criterii acordare bursa orfani lit b).docx

Cerere bursa sociala – lit b) – an sc 2022-2023

 

  • lit. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

Criterii acordare bursa medicala lit c)

Cerere bursa sociala – lit c) – an sc 2022-2023

 

Criterii de acordare a burselor de merit

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/07.09.2022

Art. 10 (1) Bursele de merit se acordă elevilor claselor VI-VIII, care au rezultate deosebite la învățătură.

BURSE MERIT Criterii acordare 2022-2023

 

Criterii de acordare a burselor de studiu

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/07.09.2022

Art. 12-13 Bursa de studiu se acordă elevilor claselor V-VIII, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură.

Criterii acordare burse de studiu – an sc 2022-2023

Cerere bursa de studiu – an sc 2022-2023