ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 2021 – 2022

 1. DESCRIEREA OFERTEI


Pentru anul școlar 2021-2022, școala noastră a propus spre realizare, la nivel de învățământ primar

*** 5 CLASE PREGĂTITOARE / 110 locuri ***

Elevii care se vor înscriere vor beneficia de:
– săli de clasă amenajate cu mobilier corespunzător
– dotare cu echipamente IT (calculator/videoproiector/table interactive)
– cadre didactice calificate titulare
– grupuri sanitare adaptate
– program şcolar: 800 – 1200

    

2. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ APROBATĂ ISJ BUZĂU

pentru anul școlar 2021-2022


STRADA CĂTINEI
STRADA  CALARASI
STRADA  CALMATUI
STRADA  COLONIILOR
STRADA  COLUMBELOR  NR. 1-11
STRADA  CULTURII
STRADA  CALNAU
STRADA  DOROBANTI  CASE 128-276 185-277
STRADA  DOROBANTI  BL. 7A-7D , 7A2
STRADA  DOROBANTI  BL. 7B1, 8A-8E
STRADA  DOROBANTI  BL. 9A, 9A1, 9B-9D
STRADA  DOROBANTI  BL. 10A-10G, 11A-11C
STRADA  DOROBANTI  BL. 12A-12F, 12A1, 13A-13A1, 14A, 14 A5
STRADA  DOROBANTI  BL. 13/1-13/3
STRADA  DOROBANTI  BL. 16F
STRADA  DOROBANTI  BL.  16/1-16/3, 16/4-16/6
STRADA  DOROBANTI  BL. 17/1, 17/2-17/4
STRADA  DOROBANTI  BL.  18/1 , 18/2-18/4
STRADA  DOROBANTI   BL.  19A, 19B, 19B1
STRADA  DOROBANTI   BL.  19/1-19/3, 20/1, 20/2 , 21/1, 21/2, 22/1-22/6
STRADA  DOROBANTI   BL.  23/2, 23/3, 24/1-24/5 , 25/1-25/3, 26/1-26/7
STRADA  DOROBANTI   BL.   30A-30C, 31A-31D
STRADA  DOROBANTI   BL.   A1-A5, A9-A11, A12-A14,
STRADA  DOROBANTI   BL.   G1-G15
STRADA  DOROBANTI   BL.  H3-H18
STRADA  DOROBANTI   BL.  J1-J7
STRADA  DOROBANTI   BL.  L1-L4
STRADA  DOROBANTI   BL .   I1-II3,  I15, I16,  I17
STRADA   LUCEAFARULUI  NR.  9-27; 14-24, 29-T
STRADA  LUMINII
STRADA  UMBREI
STRADA PRIMĂVERII numere pare
STRADA VIILOR numere pare

3. Legislația în vigoare pentru înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022

4. INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI  >>> NOUTATI <<<

 

21.02.2020 :: Oferta pentru anul școlar 2021-2022:  88 locuri / 4 clase

21.05.2021 :: Locuri ramase libere dupa prima etapa

04.06.2021 :: După cea de-a doua etapă de înscriere, planul de școlarizare s-a suplimentat cu 1 clasă, astfel că la acest moment din cele 110 locuri / 5 clase au fost ocupate 109.

 

 

5. ANUNȚUL DE LA AVIZIERUL ȘCOLII

Principalele elemente cuprinse în Metodologia pentru înscrierea copiilor în învatamântul primar în anul scolar 2021-2022

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGATITOARE?

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6. (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Orice alta situatie va fi rezolvata de catre inspectoratele scolare, în interesul educational al elevului si în conformitate cu cadrul legal.

LA CE UNITATE DE ÎNVATAMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN  COPIL?

Parintele poate opta:

a. pentru înscrierea la scoala de circumscriptie – în aceasta situatie, copilul este automat înscris.

b. pentru o unitate de învatamânt, alta decât scoala de circumscriptie – în aceasta situatie, copilul este înscris în limita locurilor libere si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a celor specifice de departajare.

NOTA: parintele poate solicita ca locul la scoala de circumscriptie sa fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învatamânt pentru care parintele afacut optiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învatamânt la care parintele doreste înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de învatamânt la care  solicita inscrierea;

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
-Cerere-tip de înscriere
-Copie si original dupa actul de identitate al parinților/tutori legali
-Copie si original al certificatului de nastere al copilului
-Adeverinta medicala pentru intrare in colectivitate;
-Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare/ clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care sa ateste îndeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

CRITERII DE DEPARTAJARE CARE SE  VOR  APLICA DACA NUMARUL DE COPII ESTE SUPERIOR  NUMARULUI  DE LOCURI

I. Criterii generale:

-Are un anumit tip de handicap
-Este orfan de unul sau de ambii parinti
-Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
-Are un frate sau o sora înmatriculat(a) în Scoala Gimnaziala Nr. 7 Buzau

II. Criterii specifice:

Domiciliul  parintilor este  situat  in vecinatatea/apropierea circumscriptiei scolare (unitatii scolare), argumentat pe baza actelor  doveditoare, prezentate de parinti/ tutori legali  (copie carte de identitate, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa  existenta unui contract de achizitionare a unei locuinte/contract de inchiriere  a  unei  locuinte  situata in vecinatatea/apropierea scolii sau in zona arondata scolii). În cazul familiilor monoparentale, părintele face dovada că efectuează serviciul în proximitatea școlii.

Acest  criteriu  este aplicabil  dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca  departajarea între copii, cu exceptia situatiilor prevazute de Metodologie.

Director,
Prof. Tănase Iohana Magdalena