ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 

pentru anul școlar 2024 – 2025

 1. DESCRIEREA OFERTEI


Pentru anul școlar 2024-2025, școala noastră a propus spre realizare, la nivel de învățământ primar

*** 5 CLASE PREGĂTITOARE / 110 locuri ***

Elevii care se vor înscriere vor beneficia de:
– săli de clasă amenajate cu mobilier corespunzător
– dotare cu echipamente IT (calculator/videoproiector/table interactive)
– cadre didactice calificate titulare
– grupuri sanitare adaptate
– program şcolar: 800 – 1200

    

2. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ APROBATĂ ISJ BUZĂU

pentru anul școlar 2024-2025


:: Circumscriptii actualizare 27.03.2024
:: Actualizare Circumscriptii_2024
STRADA CĂTINEI
STRADA  CALARASI
STRADA  CALMATUI
STRADA  COLONIILOR
STRADA  COLUMBELOR  NR. 1-11
STRADA  CULTURII
STRADA  CALNAU
STRADA  DOROBANTI  CASE 128-276 185-277
STRADA  DOROBANTI  BL. 7A-7D , 7A2
STRADA  DOROBANTI  BL. 7B1, 8A-8E
STRADA  DOROBANTI  BL. 9A, 9A1, 9B-9D
STRADA  DOROBANTI  BL. 10A-10G, 11A-11C
STRADA  DOROBANTI  BL. 12A-12F, 12A1, 13A-13A1, 14A, 14 A5
STRADA  DOROBANTI  BL. 13/1-13/3
STRADA  DOROBANTI  BL. 16F
STRADA  DOROBANTI  BL.  16/1-16/3, 16/4-16/6
STRADA  DOROBANTI  BL. 17/1, 17/2-17/4
STRADA  DOROBANTI  BL.  18/1 , 18/2-18/4
STRADA  DOROBANTI   BL.  19A, 19B, 19B1
STRADA  DOROBANTI   BL.  19/1-19/3, 20/1, 20/2 , 21/1, 21/2, 22/1-22/6
STRADA  DOROBANTI   BL.  23/2, 23/3, 24/1-24/5 , 25/1-25/3, 26/1-26/7
STRADA  DOROBANTI   BL.   30A-30C, 31A-31D
STRADA  DOROBANTI   BL.   A1-A5, A9-A11, A12-A14,
STRADA  DOROBANTI   BL.   G1-G15
STRADA  DOROBANTI   BL.  H3-H18
STRADA  DOROBANTI   BL.  J1-J7
STRADA  DOROBANTI   BL.  L1-L4
STRADA  DOROBANTI   BL .   I1-II3,  I15, I16,  I17
STRADA   LUCEAFARULUI  NR.  9-27; 14-24, 29-T
STRADA  LUMINII
STRADA  UMBRELOR
STRADA PRIMĂVERII numere pare
STRADA VIILOR numere pare

3. Legislația în vigoare pentru înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025

 

4. INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

>>> NOUTATI <<<

20.03.2024 :: Potrivit calendarului, înscrierile pentru clasa pregătitoare 2024 se derulează astfel:

Completarea de către părinți

/reprezentanți legali a cererilor-tip de înscriere:

 11 aprilie – 14 mai 2024

Validarea cererilor-tip

de înscriere se face zilnic în intervalul orar

800 – 1800 (luni-joi)

respectiv 800 – 1700 (vineri)

20.03.2024 :: Oferta pentru anul școlar 2024-2025:  110 locuri / 5 clase

 

5. ANUNȚUL DE LA AVIZIERUL ȘCOLII

Principalele elemente cuprinse în Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2024-2025

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGATITOARE?

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6. (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzătoare.

Orice alta situatie va fi rezolvata de catre inspectoratele scolare, în interesul educational al elevului si în conformitate cu cadrul legal.

LA CE UNITATE DE ÎNVATAMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN  COPIL?

Parintele poate opta:

Art. 9. (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala din circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

(2) Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învatamânt la care parintele doreste înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de învatamânt la care  solicita inscrierea;

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
-Cerere-tip de înscriere
-Copie si original dupa actul de identitate al parinților/tutori legali
-Copie si original al certificatului de nastere al copilului
-Adeverinta medicala pentru intrare in colectivitate;
-Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare/ clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care sa ateste îndeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

CRITERII DE DEPARTAJARE CARE SE  VOR  APLICA DACA NUMARUL DE COPII ESTE SUPERIOR  NUMARULUI  DE LOCURI

I. Criterii generale:

II. Criterii specifice:

Director,
Prof. Tănase Iohana Magdalena