Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
a
a
Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv
pentru admiterea și repartizarea în învățământul liceal.
a
a

Tot ce trebuie să știi despre simularea evaluării naționale!

În anul 2019, la Simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii claselor a VIII-a, vor participa și elevii claselor a VII-a, și se va desfășura astfel:

    • 11 martie: Limba şi literatura română
    • 12 martie: Matematică
    • 22 martie: comunicarea rezultatelor

Rezultatele se vor afișa la avizierul unității și se vor trece în catalog doar la cererea elevilor.

Analiza lucrărilor scrise va fi adusă la cunoștință individual, atât elevilor, cât și părinților.

Modele de subiecte puteți găsi aici!

Vă dorim succes!