Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
a
a
Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv
pentru admiterea și repartizarea în învățământul liceal.
a
a

Tot ce trebuie să știi despre simularea evaluării naționale!

În anul 2019, la Simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii claselor a VIII-a, au participat și elevii claselor a VII-a, și s-a desfășurat astfel:

    • 11 martie: Limba şi literatura română
    • 12 martie: Matematică
    • 22 martie: comunicarea rezultatelor

Rezultatele s-au afișat la avizierul unității și s-au trecut în catalog doar la cererea elevilor.

Analiza lucrărilor scrise a fost adusă la cunoștință individual, atât elevilor, cât și părinților.

Modele de subiecte puteți găsi aici!

Vă dorim succes!