Consiliul Elevilor pe Școală se constituie din reprezentanţii claselor.

Consiliul se întalneşte semestrial sau la solicitarea direcţiunii şcolii. Acesta analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii didactice, activităţilor extracurriculare, disciplinei şi frecvenţei, a relaţiei elev-profesor, elev-elev, a relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ, integrării socio-profesionale şi a activităţilor din timpul liber.

Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţă Consiliului de Administraţie care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste măsuri vor fi transmise ulterior de Consiliul Elevilor, celor interesaţi.  La întrunirile Consiliului Elevilor se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ şi unul rămâne la secretarul Consiliului.

Pentru anul școlar 2023-2024, Consiliul elevilor în școala noastră are următoarea componență:

Consiliul Elevilor 2023-2024