Consiliul Elevilor pe Școală se constituie din reprezentanţii claselor.

Consiliul se întalneşte semestrial sau la solicitarea direcţiunii şcolii. Acesta analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii didactice, activităţilor extracurriculare, disciplinei şi frecvenţei, a relaţiei elev-profesor, elev-elev, a relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ, integrării socio-profesionale şi a activităţilor din timpul liber.

Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţă Consiliului de Administraţie care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste măsuri vor fi transmise ulterior de Consiliul Elevilor, celor interesaţi.  La întrunirile Consiliului Elevilor se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ şi unul rămâne la secretarul Consiliului.

Pentru anul școlar 2018-2019, Consiliul elevilor în școala noastră are următoarea componență:

Nr.

crt.

Nume si prenume elev Nume si prenume diriginte Clasa
1. Dîsca Ana Inola Ivan Iuliana a V-a A
2. Ioan Darius Gheorghe Iohana a V-a B
3. Ilie Andreea Croitoru Lolica a V- aC
4. Putinica Alexandra Bunda Cristina a V-a D
5. Sararu Florin Medianu Rodica a VI-a A
6. Iordache Cristina Oprescu Carmen a VI-a B
7. Nicolai Veronica Demte Mihaela a VI-a C
8. Ion Andreea Budea Laura a VI-a D
9. Constantin Elena Tudose Alice a VII-a A
10. Pirlog Andreea Ene Liliana a VII-a B
11. Draghici Daria Tudorache Maria a VII-a C
12. Dinu Sara Murgociu Luminita a VII-a D
13. Cristea Victor Andrei Zotolea Mariana a VIII-a A
14 Tatu Rares Popescu Gratiela a VIII-a B
15 Burlacu Ana MAria Deleanu Eugen a VIII-a C
16. Sitaru Roberto Matei Roxana a VIII-a D
17. Stanciu Bogdan Aristotel Doinita a VIII-a E