CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR  

pentru elevi, pe semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

Puteți consulta ORDIN Nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aici !!! 

Burse sociale:

Burse merit:

Burse performanță:

Burse studiu: