Statutul reglementează drepturile si îndatoririle beneficiarilor primari ai educatiei, denumiti ELEVI.

Statutul Elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/10.08.2016