PROMOVARE

Promovarea școlii este esențială și întotdeauna conduce la optimizarea relației școală – comunitate și la consolidarea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate.

Considerăm că promovarea eficientă a școlii noastre trebuie să răspundă nevoilor reale ale instituției și care să cuprindă cele mai potrivite modalități de promovare:

# Pagina oficială FaceBook

# Titlul de Scoala Europeana 2022

# Tinere talente…

# Festivalul Concurs ”Seven Sounds”

# Ziua Mondială a Educației – 5 octombrie

# Revista Școlii ”Un spion în școală”, Coperta revistei

# Ziua ”Porților deschise”

# Ziua școlii – 5 iunie

# Participarea elevilor din cls. a VIII-a la Târgul Ofertelor

# Apariții în mass-media locală

# Video prezentare pe ecran LCD

# Site-ul școlii  https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro

# Proiecte locale/naționale/internaționale Erasmus+/Viziunea ne unește

# Parteneriate cu instituții din comunitate și din alte localități 2018-2019

# Rezultatele deosebite la Evaluările Naționale

# Centru European de Examinare Cambridge English

# Olimpiade și concursuri – rezultatele deosebite ale elevilor noștri:

# Olimpiade și concursuri organizate de ISJ Buzău și desfășurate în școala noastră

# Centru de Concurs pentru cadrele didactice, de ocupare a posturilor din învățământ

# Calendarul activităților extrașcolare 2021-2022

# Baza materială în continuă dezvoltare

# Bannere publicitare

# Roll-up