PROMOVARE

Promovarea școlii este esențială și ar putea conduce în viitor la optimizarea relației școală – comunitate și la consolidarea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate.

Considerăm că promovarea eficientă a școlii noastre trebuie să răspundă nevoilor reale ale instituției și care să cuprindă cele mai potrivite modalități de promovare:

# Tinere talente…

# Revista Școlii ”Un spion în școală”, Coperta revistei

# Ziua ”Porților deschise”

# Ziua școlii – 5 iunie

# Participarea elevilor din cls. a VIII-a la Târgul Ofertelor

# Video prezentare pe ecran LCD

# Site-ul școlii  https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro

# Proiecte locale/naționale/internaționale Erasmus+

# Parteneriate cu instituții din comunitate și din alte localități 2018-2019

# Rezultatele deosebite la Evaluările Naționale

# Rezultatele Examenelor Cambridge English

# Olimpiade și concursuri

# Activitati extrascolare 18-19

# Baza materială în continuă dezvoltare

# Bannere publicitare

# Roll-up