Tichete Sociale

Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027

 

La nivelul școlii noastre, se implementează măsurile de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru elevii dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial.

Legislație:

:: În atenția părinților !!!

:: Cerere-tichete-sociale in valoare de 500 ISJ Buzau

 

ATENȚIE !!!

Părinții/reprezentanții legali/tutorii, trebuie să înțeleagă că vor fi verificați de către

STS la DGEP, IGI, ANAF

 

  • Serviciul de Telecomunicații Speciale, interoghează datele și informațiile prelucrate și structurate din aplicația informatică la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și la Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (pentru validare CNP-uri părinți/reprezentanți legali/tutori);

 

  • Ulterior validării codurilor numerice personale, prin intermediul aplicației informatice a Serviciului de Telecomunicații Speciale sunt interogate codurile numerice personale în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea obținerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează;

 

  • În urma procesării interogărilor și a completării venitului lunar pe membru de familie, aplicația informatică exportă lista cu destinatarii finali eligibili.

https://mfe.gov.ro/mecanismul-acordarii-tichetelor-sociale-pentru-sprijin-educational