Eliminarea tezelor în anul 2022-2023:

Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 săptămâni de cursuri, începe la 5 septembrie 2022 și se finalizează pe 16 iunie 2023. Activitatea didactică anuală va fi structuată în 5 Module, în loc de semestre, sunt eliminate tezele și se va încheia cu o singură medie, pentru fiecare disciplină de studiu.

:: OM Nr. 3505 / 31.03.2022

 

       Examene de corigențe în anul 2022-2023:

Examenele de corigență pentru elevi se vor desfășura în perioada 4-15 iulie 2023. Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 4-15 iulie 2023 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți,

::