05.11.2022 – Centrul de Excelenta MATEMATICĂ

:: Important!

…..Activitatea didactică se desfășoară în zilele de Sâmbătă, iar fiecare profesor va anunța programul grupei.

 

:: Etapa de selecție 5.11.2022

……Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Buzău, s-a desfășurat în Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău selecția elevilor capabili de performanțe înalte la matematică, clasele a V-a și a VI-a.
……S-au înscris la selecție 116 elevi, din care au fost prezenți la proba scrisă 102 elevi. Conform rezultatelor afișate înainte de contestații, cele două grupe vor fi formate din 21 elevi care vor frecventa cursurile centrului de excelență în anul școlar 2022-2023.
……Activitatea de pregătire va avea loc în format fizic în fiecare sâmbătă dimineață pentru toate clasele de gimnaziu la Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, sub îndrumarea celor mai buni profesori de matematică din județ.

Subiect și barem clasa a V-a:

Subiect și barem clasa a VI-a:

Rezultate:

Contestații:

Rezultate finale (după contestații):

30.09.2022 – Săptămâna Europeană a Sportului

 SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI, BE ACTIVE

23-30 septembrie 2022

O săptămână plină cu activități sportive, antrenante, menite să promoveze participarea la activități motrice și sensibilizarea elevilor cu privire la beneficiile acestora.
Săptămâna aceasta i-a inspirat pe elevi sa fie activi regulat și să creeze oportunități, în viata de zi cu zi de a face mai multa mișcare.

 

 

05.09.2022- ANUNȚ BURSE !

Criterii de acordare a burselor de ajutor social elevilor

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/2022

 

An școlar 2022-2023

 

Art. 15.   ̶  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

 • lit. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.

Criterii acordare bursa sociala venit lit a)

Cerere bursa sociala – lit a) – an sc 2022-2023

 

 • lit. b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordare bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.

Criterii acordare bursa orfani lit b).docx

Cerere bursa sociala – lit b) – an sc 2022-2023

 

 • lit. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

Criterii acordare bursa medicala lit c)

Cerere bursa sociala – lit c) – an sc 2022-2023

 

Criterii de acordare a burselor de merit

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/07.09.2022

Art. 10 (1) Bursele de merit se acordă elevilor claselor VI-VIII, care au rezultate deosebite la învățătură.

BURSE MERIT Criterii acordare 2022-2023

 

Criterii de acordare a burselor de studiu

din învățământul preuniversitar de stat

conform Ordinului 5379/07.09.2022

Art. 12-13 Bursa de studiu se acordă elevilor claselor V-VIII, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură.

Criterii acordare burse de studiu – an sc 2022-2023

Cerere bursa de studiu – an sc 2022-2023

// Evaluare Naționala 2022

Centrul de Examen

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău

 

Infomații pentru elevii înscriși la

EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

 

Program depunere cereri vizualizare lucrări: 9.00 – 12.00

# Procedura nr.29086_vizualizare lucrari

# Rezultate finale anonimizate la evaluare nationala

# Lista notelor Rezultate inițiale anonimizate

# Cerere_contestatie_EN_2022

# Referitor la contestatii Evaluare Nationala 2022

 

EN_VIII_2022_Limba_si_literatura_romana_var_04

EN_VIII_2022_Limba_si_literatura_romana_bar_04

 

# Afis acces elevi si organizare sali

# Instruire elevi EN- metodologie

# Precizari privind redactarea lucrarilor

# Model completare date elev

# Centru de examen supr audio-video

# Interzis telefonul mobil si tel verde

# Nota informare prelucrare date personale (nume, init., prenume)

 

Succes tuturor elevilor !

08.05.2022 – Premiați la Concursul Mendeleev


Motiv de bucurie pentru Școala Gimnazială Nr.7 Buzău, care se mândreşte cu elevi merituoşi. Ca urmare a participării elevilor școlii la Concursul Județean de Chimie ,,Dimitri Mendeleev”, ediția a III-a, după multă muncă şi dedicare, eforturile elevilor şi ale doamnei profesoare îndrumătoare Tudorache Maria, au fost răsplătite. Astfel din 20 de participanți, 15 au obținut premii/ medalii și mențiuni.

Avem următoarele rezultate:

 • Buf Rareș- punctaj maxim, premiul I
 • Eleva Jipa Carina- punctaj maxim, premiul I
 • Eleva Nica Bianca- premiul I
 • Eleva Ursu Ana-Maria- premiul I
 • Eleva Vitinschii Andreea- premiul II
 • Eleva Ene Denisa- premiul II
 • Elevul Manea Andrei- premiul II
 • Eleva Ghiveciu Andra- premiul III
 • Eleva Hanganu Ștefania- mențiune
 • Eleva Dincă Maria- mențiune
 • Eleva Păncescu Maia- mențiune
 • Eleva Petre Ștefania- mențiune
 • Eleva Ciobotă Andreea- mențiune specială
 • Eleva Ilie Andreea- mențiune specială
 • Eleva Jiga Teodora- mențiune specială

Felicitări pentru rezultatele frumoase!