Asociația Life-Learning Education, organizează,

în perioada 12 – 28 octombrie 2018, programul de formare continuă a cadrelor didactice

 

„Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”

 

acreditat de către Ministerul Educației Naționale cu 15 CPT (60 ore) și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de îndrumare și de control din unitățile de învățământ școlar preuniversitar din țară.

Cursurile se vor desfășura în 8 localități din țară, în grupe a câte 25 de cursanți, desfășurate în paralel – Iași, Focșani, Buzău, Constanța, București, Tg. Mureș, Reghin și Oradea.

Aplicanți eligibili:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar școlar din țară;

– cadre didactice cu rol de diriginte;

– rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale cu accent pe formarea abilităților de viață și a caracterului.

 

SCOP: Formarea și exersarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi personalului de conducere, îndrumare şi control, de aplicare în procesele de învățare a perspectivelor integrate din curriculumul pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal, cu accent pe aplicarea programelor şcolare Pregătiți pentru viață și Adolescență și autocunoaștere, precum și pentru valorificarea tematicilor acestor discipline în cadrul orelor de dirigenție.

Tematica:

MODUL 1. Învățarea – noi abordări. Rolul profesorului în perspectiva abordărilor integrate.

MODUL 2. Abordarea integrată și interdisciplinaritatea – impact asupra învățării și elemente de proiectare didactică.

MODUL 3. Modalități de predare a disciplinelor Pregătiți pentru viață și Adolescență și autocunoaștere.

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Oferta de formare pentru grupuri:

  • pentru 2 colegi: 650 lei
  • pentru 3 colegi: 950 lei
  • pentru 4 sau mai mulți colegi: 250 lei/persoană.

Înscrieri: vă invităm să completați formularul on-line de înscriere, până pe data de luni, 8 octombrie 2018, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

 

https://goo.gl/forms/zs8cYfI3XBP4QFYO2

 

Învățare cu drag, pentru viitorul copiilor noștri!