În conformitate cu prevederile HG nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului cntractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și a prevederilor OMEN nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, Scoala Gimnazială Nr. 7 Buzău organizează examen de promovare în grade/trepte profesinale/examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Anunt promovare în grade/trepte profesionale