Euro200

  • Familiile cu un venit de pana la 250 lei/membru pot beneficia de un ajutor de 200 euro pentru achizitionarea unui calculator.
  • ANUNT euro 200
  • Calendar Euro 200 2019 
  • Cererile se depun la secretariatul scolii pana la 19 aprilie 2019.
  • Pentru mai multe informatii consultati si site-ul oficial http://euro200.edu.ro

Rechizite școlare – 2019

  • Elevii ce provin din familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie, a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tară, pot beneficia de rechizite școlare gratuite.
  • Anunt rechizite -2019

Transport gratuit cu autobuzele TraznsBuz, pe o linie

  • Pe parcursul anului școlar, exceptând perioada vacanțelor, elevii cu domiciliul în Municipiul Buzău, pot călători cu autobuzele TransBuz în mod gratuit, pe o linie, utilizând tichetul personal și carnetul de elev vizat.

Burse de merit

Burse sociale

Programul Lapte/Corn/Măr