BURSELE SOCIALE, DE MERIT și DE STUDIU

se vor acorda începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021.

 

CRITERII GENERALE  de acordare a burselor elevilor

din învățământul preuniversitar de stat

ORDIN Nr. 5576/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

ART. 18

(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare  mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Criterii si Cereri acordare Burse Sociale

Criterii si Cerere acordare Burse de Merit

Criterii si Cerere acordare Burse Studiu